Zhangjiagang Free Trade Zone Seabo International Trading Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $198,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Zhangjiagang Free Trade Zone Seabo International Trading Co., Ltd.
Jiangsu, China

Main Categories

Wood Chisel
Wood Carving Chisel
Wood Carving Tools
Fruit Carving Tools
12,00 US$ - 15,00 US$/Bộ
20 Bộ(Min. Order)
8,00 US$ - 8,50 US$/Bộ
100 Bộ(Min. Order)
2,80 US$ - 3,50 US$/Bộ
500 Bộ(Min. Order)
2,00 US$ - 2,50 US$/Bộ
500 Bộ(Min. Order)
3,00 US$ - 3,50 US$/Bộ
300 Bộ(Min. Order)
2,50 US$ - 3,00 US$/Bộ
300 Bộ(Min. Order)
6,50 US$ - 7,50 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

9,85 US$ - 11,88 US$/Bộ
300 Bộ(Min. Order)

Chris Cao
Loading
Nora Qian
Loading
SEABO
Loading
Lynho Dai
Loading

Latest Products

6,60 US$ - 7,00 US$/Bộ
100 Bộ(Min. Order)
5,80 US$ - 6,30 US$/Bộ
100 Bộ(Min. Order)
5,80 US$ - 6,30 US$/Bộ
100 Bộ(Min. Order)
9,70 US$ - 10,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm